Център за обучение и услуги

Център за обучение и услуги / Training and Services Center

– курсове

– обучения за професии

– обучения

с БЕЗПЛАТНИ ВАУЧЕРИ по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

– консултациите по програмите и обученията са безплатни

 

ТЕЛЕФОНИ: гр.Пазарджик

034 / 44 23 89     

e- mail: cou_pz@abv.bg