Център за обучение и услуги

Център за обучение и услуги / Training and Services Center

– курсове

– обучения за професии

– обучения

с БЕЗПЛАТНИ ВАУЧЕРИ по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

– консултациите по програмите и обученията са безплатни

 

ТЕЛЕФОНИ: гр.Пазарджик

034 / 44 23 89     

e- mail: cou_pz@abv.bg               


R4R 

Сдружение „Център за обучение и услуги” провежда обучение за заети лица по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 BG059OP001-1.016 „Ваучери за заети лица.

 

Обучението е по част от професия „Сътрудник социални дейности” специалност „Социална работа с деца и семейства в риск” с продължителност 600 уч. часа.

Период: октомври 2017 – февруари 2018 г.


Курс „Счетоводство“

Курсът по „Счетоводна отчетност“, който се предлага и безплатно, срещу предоставянето на Ваучер за обучение по програма „Аз Мога Повече“, е едно от най-актуалните ни предложения.

ВАЖНО: Ako вече сте получили своето УВЕДОМЛЕНИЕ, че сте одобрен по програма „Аз мога повече”, обадете ни се!

acountment

Продължителността на обучението е 960 учебни часа, и след успешното полагане на Държавния изпит, Вие ще получите най-високата степен на професионална квалификация по професия „Счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“.

Дипломата, която издаваме, е с воден знак на МОН – Свидетелство за професионална квалификация, за придобита трета степен по професията.

Какво ще знаете и умеете в края на Вашето обучение:

В края на своето обучение Вие ще можете да осчетоводявате счетоводни документи, да издавате и обработвате  счетоводни справки, да разчитате различните отчети, да консултирате клиентите на счетоводната къща, да работите със счетоводен софтуер, и още много неща.

Учебни раздели: нашата учебна програма е съобразена с държавните образователни изисквания по професията „Счетоводител“. Като такава, са включени следните 3 раздела. Материалът в курса е поднесен атрактивно, на разбираем език, и с определено практическа насоченост

  • Обща професионална подготовка: Модули, свързани с общата Ви икономическа подготовка, модул по безопасност и здраве.
  • Задължителна професионална подготовка: В този раздел се включват модули, необходими в работата на всеки в сферата на счетоводството и администрацията като цяло: основи на счетоводството, счетоводен английски, маркетинг и мениджмънт, фирмено право, и други.
  • Специфична професионална подготовка: В този раздел са включени отделните клонове на науката счетоводство, и са разгледани в детайли. Изучават се счетоводство на предприятието/фирмата/, счетоводство с програмен продукт, банково и бюджетно счетоводство, търговско счетоводство, анализ на фирмата – и други.

За кого е подходящ този курс:

  • Обучението в курса по „Счетоводна отчетност“ е подходящо за всеки, който би искал да започне работа в сферата на администрацията.
  • Курсът по Счетоводство е препоръчителен и за всеки собственик на бизнес. Обучението ще Ви запознае в детайли със счетоводните техники и технологии, и ще сте в състояние да разчитате справките, подадени Ви от счетоводството. Самостоятелно ще можете да тълкувате различните финансови показатели на Вашата фирма. Не на последно място, познанията ще са Ви от полза и при кандидатстване за финансирания и кредитирания: ще разберете за показателите, които използват банковите служители, при вземане на решения за отпускане или отказ да Ви отпуснат банков кредит.
  • След завършване на своето обучение Вие ще можете да работите като оперативни счетоводители във всяка една фирма или счетоводна къща.

Мога ли да се обучавам безплатно в този курс?

Да, ако сте получили уведомление за ваучер от Бюрото по труда, ние сме лицензирани доставчици на услуги, и можете да използвате своя ваучер при нас.

Свържете се с нас, за да Ви подпечатаме и подпишем уведомлението от бюрото по труда, и да Ви включим в обучението безплатно.

happy people