Безплатни ваучери

СПИСЪК С ПРЕДЛАГАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕСИИ

  

                              

Ключова компетентност: Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

Наименование на обучението:

Основни познания по математика и приложение на математиката в ежедневния  живот.

Ключова компетентност 4: Дигитална компетентност

Наименование на обучението: 

1.Базови умения за работа със съвременни операционни системи, офис пакет и Интернет.

2.Базови умения за работа с текстообработваща програма.

 

Ключова компетентност: Умение за учене

Наименование на обучението: 

1.Умения за работа в екип. Формиране на практически умения за работа в екип- оказване на сътрудничество и взаимопомощ между членовете на работнния екип, повишаване на личната мотивация  и разработване на ефективни индивидуални стратегии.

2.Ефективно управление на времето и справяне със стреса в работна среда.

Ключова компетентност 7: Инициативност и предприемачество

Наименование на обучението:

1.Предприемачество

2.Умения за разработване на проекти

 

Професионално направление код Професия код Специалност код Степен 
Търговия на едро и дребно 341 1 Продавач консултант  341020 Продавач консултант 3410201 II
 

Счетоводство и данъчно облагане

 

 

344

2

 

 

 

 

 

Оперативен счетоводител

 

344030

 

Оперативно  счетоводство

 

3440301

 

III

 

Приложна информатика

 

482

3

 

 

 

 

Оператор на    компютър

 

482030

 

Текстообработване

 

4820301

I
 

Секретарски и административни офис дейности

 

 

346

 

4  

Офис- секретар

 

346020

 

Административно обслужване

 

3460201

 

II

 

Електротехника и енергетика

 

522 5  

Електромонтьор

 

522020

 

Електрически инсталации

 

5220210

II
Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия

 

542 6 Моделиер –технолог на облекло 542040 Конструиране,

моделиране и технология на облекло и текстил

 

5420401 III
 

Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

 

 

 

 

 

543

 

 

 

7  

Работник в дърво

обработването

 

 

 

543090  

Производство на тапицирани изделия

 

 

5430902

 

 

I

 

Производство на мебели

 

5430906

 

I

 

Строителство

 

 

 

 

 

 

582

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Строител

 

 

 

 

 

 

582030

 

 

 

 

 

 

Зидария

 

 

5820304

 

II

 

Мазилки и шпакловки

 

5820305 II
 

Бояджийски работи

 

5820309 II
9  

Помощник в строителството

 

582080  

Основни и довършителни работи

 

 

5820801

 

I

 

Социална работа и консултиране

 

 

 

 

762

10  

 

 

Сътрудник социални дейности

 

 

 

 

762020

 

Социална работа с деца и семейства в риск

 

7620201

 

III

 

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

 

7620202

 

III

 

Социална работа и консултиране

 

762

11  

Социален асистент

 

762040

 

Подпомагане на деца

 

7620401 III
 

Подпомагане на

Възрастни

 

7620402 III
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 811 12  

Сервитьор – барман

811080 Обслужване на заведения в обществено хранене 8110801 II
13  

Готвач

811070  

Производство на кулинарни изделия и напитки

 

8110701 II
14 Камериер 811030 Хотелиерство 8110301 I
15 Портиер-пиколо 811080 8110401 I
16 Администратор в хотелиерството 811020 Организация на обслужването хотелиерството 8110201 III
17 Ресторантьор 811060 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 8110602 III
18 Ресторантьор 811060 Кетеринг 8110603 ІІІ
Пътувания,туризъм и свободното време 812 19 Организатор на туристическа агентска дейност 812010 Организация на туризма и свободното време

 

8120101 III
Фризьорски и козметични услуги 815 20 Фризьор 815010 Фризьорство 8150101 II