Компютърни

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

                       

                                                                                                       

                 

   КУРС 100 УЧ.ЧАСА
1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

2. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

3. WORD /ТЕКСТООБРАБОТКА/

4. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

6. INTERNET

7. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

    

ЦЕНА: 120 лв.

Отлични лицензирани програми, одобрени от НАПОО и МОН !

Лицензиран сертификат !

Възможност за разсрочено плащане.

ТЕЛЕФОНИ: 034/ 44 23 89