Обява за работа – конкурс за здравни медиатори/теренни сътрудницина територията на гр. Пловдив

Обява за работа

Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Обявява конкурс за здравни медиатори/теренни сътрудници

на територията на гр. Пловдив

 

Описание на работата:

Здравните медиатори ще бъдат наети за изпълнението на програма в подкрепа на млади семейства с първо дете. Те ще преминат през специално обучение след назначаването си.

Основни  задължения:

 1. Придружава медицинския специалист при домашните посещения у клиенти на програмата, когато това е необходимо.
 2. Осъществява устен превод от турски в рамките на домашните посещения, когато потребителите/семействата им не говорят български език.
 3. Създава контакти в общността, за да се постигне разбиране на програмата и да се изгради доверие в услугата
 4. Включване на потребители – откриване на потенциални потребители, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество.
 5. Директна работа на терен основно в кв. „Столипиново“, „Шекер“, „Аджисан“ и др.
 6. Доставя документи, които трябва да се обменят между семейните сестри и потребителите
 7. Подпомага потребителите с необходимата документация за достъп до здравни и социални услуги
 8. Поддържа връзка с други медиатори, сътрудници социални дейности и сътрудници на терен в рамките на общността с цел изграждане на мрежа и актуализиране на информацията за други програми и услуги, достъпни за потребителите на ЗЗБЗБ
 9. Завършва задължителното обучение на Програмата
 10. Попълва регулярно и в срок изискваната документация на хартия
 11. Присъства и участва в периодични срещи на екипа, супервизии, консултации с психолог и социален работник, обучения и събития
 12. Спазва строга конфиденциалност, защита на личните данни и професионална етика.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да познават добре начина на живот на местната общност и да говорят добре турски език.
 2. Да четат и пишат добре, да знаят добре български език.
 3. Да имат добри умения за общуване.
 4. Да имат желание за обучение и работа в екип.
 5. Завършен 8-и клас.

Провеждане на интервю:

Интервютата ще се провеждат през месец септември 2023 г. с одобрените по документи кандидати, след предварително записване на телефон: 0887/614 414

Място: Офис „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, гр. Пловдив, ул. „Св. Климент“ 2А

 

Срок за кандидатстване – 10.09.2023 г.

На интервюто носете:

 1. Автобиография
 2. Копие от удостоверение за завършен 8-и клас или по-висока степен на образование