Записване

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

books

Професия / част от професия

 

Изисквания към кандидатите за обучение:

– Навършени 16 години;

– Завършено образование:

► за професии с придобиване на първа степен на професионална квалификация: завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване

► за професии с придобиване на втора степен на професионална квалификация – завършен първи гимназиален етап на средното образование  (завършен десети клас)

► за професии и специалности с придобиване на трета степен на професионална квалификация – завършено средно образование

– Добро здравословно състояние, позволяващо практикуване на желаната професия

 

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение:

-Копие от вносна бележка за платена такса за обучение

Копие на документ за самоличност

– Копие на диплома за завършена степен на образование

– Три актуални снимки – за придобиване на степен на квалификация

– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата

Записване в курс за обучение / Резервиране на място:

            За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място

           предварително е необходимо:

           1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе

            /“Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение“/.

           2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в центъра и интервю. Запитвания и записвания може да направите и на e-mail адрес cou_pz@abv.bg след като проверите за свободни места.

           3. Да внесете таксата за обучение по разплащателната сметка и да запазите вносната бележка, която по-късно да представите като гаранция за внесената сума.

 

Разплащателна сметка Сдружение „Център за обучение и услуги”

България, гр.Пазарджик,

Сибанк ЕАД

BIC BUIBBGSF

IBAN BG85BUIB98881045775900

 

           Моля, не внасяйте таксата преди да проверите за свободни места!  

        

   За да се запишете в курс, свържете се с центъра за обучение на електронен адрес: cou_pz@abv.bg, преди да внесете таксата, за да проверите за налични места.

 

Благодарим Ви !

93962 300x225