Професия / част от професия

 

samsung-galaxy-book-5296-034

Професионално направление – код и наименование

 

Професия – код и наименование Специалност – код и наименование Степен на професионална квалификация
341 Търговия на едро и дребно 341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант Втора СПК
344 Счетоводство и данъчно облагане 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство Трета СПК
346 Секретарски и административни офис дейности 346020 Офис – секретар 3460201 Административно обслужване Втора СПК
482 Приложна информатика 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване Първа СПК

 


yourstory-electric-tower-1

522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220210 Електрически инсталации Втора СПК

 

 


solutions industries textilesandfibres 1160x451 banner

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542030 Оператор в текстилно производство 5420302 Тъкачно производство Втора СПК
542080 Работник в текстилно производство 5420801 Текстилно производство Първа СПК
542040 Моделиер – технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил Трета СПК

 


wildtextures-dark-wood-board

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  543090 Работник в дървообработването 5430902 Производство на тапицирани изделия Първа СПК
5430906 Производство на мебели Първа СПК

 


building-blocks-wall-ss-1920-800x565

582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария Втора СПК
5820305 Мазилки и шпакловки Втора СПК
5820309 Бояджийски работи Втора СПК
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи Първа СПК

 


health-and-social-care 1

762 Социална работа и консултиране 762020 Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск Трета СПК
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания Трета СПК
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца Втора СПК
7620402 Подпомагане на възрастни Втора СПК

 


7abcd0866f38942c90b62e95d6bf4855

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки Втора СПК
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене Втора СПК
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството Трета СПК
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство Първа СПК
811040 Портиер-пиколо 8110401 Хотелиерство Първа СПК
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Трета СПК
8110603 Кетъринг Трета СПК

 


Tourism

812 Пътувания, туризъм и свободното време 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време Трета СПК

 


321634-peines-y-tijeras

815 Фризьорски и козметични услуги 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство Втора СПК