Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници Компонент 1″, Договор № BG051PO001-7.0.01-0056-C0001

Период на изпълнение: 1.05.2012 – 31.10.2013 г.

Водеща организация: Сдружение „Център за обучение и услуги“

Партньори: „xit-GmbH“- Германия  и Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

Кратко съдържание:
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждане между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване социалното включване на правонарушители. За тази цел между двете страни ще бъдат трансферирани иновативни резултати от политиките и практиките за социално включване на правонарушители с акцент към модела и мрежата HIS, изградени в рамките на проект по ЕСФ в Германия. Ще бъде реализиран и активен обмен на идеи.
Проектът включва проучване и оценка на приключили и текущи проекти в областта на социалното включване на правонарушители, изпълнявани от партньорските организации в двете страни, което ще сложи начало на поредица от дейности по трансфер, адаптация и внедряване на модела HSI („Haftvermeidung durch soziale Integration“) в България“. То ще бъде последвано от обучение на обучители в България по първи модул на програмата. Внедряването на модела и платформата ще бъдат съпътствани от поредица от дейности по промотирането им.


 

НОВИНИ

Заключителна конференция представи резултатите от проекта

Zakl konf 1 22.10.2013На 18 октомври от 14.00 часа, в зала „Хебър” на хотел „Хебър” – Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”. Проектът се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основната му цел е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.

Zakl konf 2 22.10.2013На Конференцията бяха представени резултатите от проекта, Българо-германската платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители, както и дейността на ЦСРИ за правонарушители, който се координира от Фонд – ИГА. Презентации по темата направиха Веселин Коцев – началник на Затвора, Пазарджик, представители на ОСИН – Пазарджик и Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик.

Присъстваха представители на Областна администрация, Общинските администрации на Пазарджик и Пещера, ръководители и представители на институции, неправителствени организации и медии.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”. 

 


Членове на Българо-германската платформа – на посещение в Германия

P1210616 21.11.2013Второ работно посещение в рамките на Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се проведе в периода 21-25 октомври. В него взеха участие членове на новоучредената през месец септември в Пазарджик Българо-германска платформа.

Цел на проведеното посещение бе участниците да се запознаят с модела за превенция чрез социална интеграция на правонарушители в провинция Бранденбург.

Бяха направени поредица от работни срещи и посещения на институции, P1210691 21.11.2013ключови места и обекти, свързани с темата на проекта и платформата: организацията „Manne e.V”, която работи с мъже и младежи, Образователния център за младежи „Universal-Stiftung“, в който се предлагат обучения за над 20 професии и “Universal-Stiftung Helmut Ziegner” – център за настаняване на бивши затворници.

Проведоха се и две работни срещи – едната в офиса на HSI GmbH, където Клеменс Ръсел показа нагледно функционирането на мрежата и втората – в Министерство на труда, социалната политика и правата на жените и семейството за провинция Бранденбург. На срещата присъства лично министър Dr. Volker Offermann. Той запозна делегацията с дейността на министерството, както и приоритетите му за следващия програмен период, част от които е и намаляване броят на трайно безработните лица.

Посещенията и срещите между представителите на двете страни бяха съпътствани от ползотворни дискусии, обмяна на опит и добри практики. Всички делегати споделиха положителните си впечатления от визитата, както и изключителната си удовлетвореност от посещението.


Учредиха Българо-германска платформа за ресоциализация на правонарушители

Kr masa Pz 01.10.2013На 27 септември (петък) от 10.30 часа, в Пресклуба на БТА – Пазарджик се проведе Кръгла маса за представяне и учредяване на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители. Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH (консултантска компания, която координира мрежа от организации и институции в социалната, образователната и здравната сфера) и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.

Кръгли маси вече бяха проведени в четири общини от Южен Централен регион – Кърджали, Пловдив, Асеновград и Панагюрище.

В учредяването на Платформата взеха участие представители на неправителствени организации и Общини от Областите Пловдив, Бургас, Плевен, Кърджали и Пазарджик.

Присъстваха председателят на Общинския съвет и общински съветници – членове на Наблюдателната комисия, представители на институции, неправителствени организации и медии.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.Кръгли маси се проведоха в Пловдив, Асеновград и Панагюрище

 Kr masa Plovdiv 12.09.2013След Кърджали Кръгли маси за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители се проведоха и в Пловдив, Асеновград и Панагюрище. Събитията са част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, германската организация xit GmbH и Фонд – ИГА.

Над 80 души, представители на администрациите на трите Kr masa Asenovgrad 12.09.2013общини, ръководители и експерти от институции, неправителствени организации и медии взеха участие в събитията. По време на кръглите маси освен проекта, неговите цели и задачи бяха представени също модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) – вече изграден в Германия, както и структурата и функциите на платформата.

Кръгли маси се проведоха в общо четири общини от Южен Централен регион. Петата ще се състои в края на месец септември в Пазарджик, когато ще бъде учредена и Българо-Kr masa Panag 12.09.2013германската платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители

Проект се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.


Първа Кръгла маса представи иновативен модел за ресоциализация на правонарушители

Kr masa K-li 220713На 19 юли, в заседателната зала на Бизнесинкубатор – Кърджали, се проведе Кръгла маса за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители. Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.

Участие в събието взеха представители на Община Кърджали, Дирекцииите Социално подпомагане”, Областна дирекция на МВР, Дирекция „Бюро по труда”, МКБППМН, представители на институции, неправителствени организации и медии.

Кръгли маси ще бъдат проведени в пет общини от Южен Централен регион. Платформата ще бъде учредена в Пазарджик през месец септември.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.


Обучителна визита в Германия за запознаване с иновативен модел

G-ia 220713В началото на този месец екип от специалисти по реинтеграция на правонарушители проведе обучителна визата в Германия по Модул 3 от Програмата за внедряване на модела HSI – част от Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители». Проектът се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основната му цел е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители. Внедряването на модела и платформата представлява поредица от дейности, свързани с обучение, обмяна на опит и професионална практика.
Програмата за внедряване на модела HSI се състои от 4 основни модула като обучителната визита в Германия е част от третия модул. В рамките на тази дейност 10 от участниците в обученията посетиха Германия (провинция Бранденбург) за запознаване с модела на място. В програмата им бяха включени посещение на затвор в гр. Бранденбург на Хавел, офиси на партньори от HSI-мрежата, запознаване с характера на амбулантните социални квалификационни курсове за млади правонарушители, презентация за Консултативния център на мрежата HSI, управляван от „Хуманитас”, посещение на един от партньорите от HSI-мрежата в гр. Перлеберг, който работи по един от стълбовете – „Работа вместо затвор”, участие в обсъждане на резултатите от работата на всички партньори на HSI-мрежата от другия стълб – „Обучителни курсове за млади правонарушители”, запознаване се със схемата за оценка работата на мрежата, презентация за съвместната дейност между прокуратура, пробационната служба и неправителствения сектор и др.
Като следващ етап от работата по проекта, в продължение на няколко месеца, участниците в обучителната визита ще работят като приложни специалисти. Те ще осъществят учебна практика по Модул 4 от Програмата за внедряване на модела HSI, като прилагат различни елементи от работата с правонарушители. Така на практика ще тестват адаптирания вариант на модела HSI


Втора група специалисти премина обучението по внедряване на германския модел HSI


2 semВторият обучителен семинар по Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се проведе във Велинград в периода 10-14 юни. Обучението бе част от четиримодулната Програма за внедряване на модела HSI на регионално и национално ниво. Вторият модул се реализира на два етапа, като първият вече приключи през месец май с обучение, в което се включиха представители на 6 общини. Второто се проведе по същата програма, но с други участници – представители на неправителствени организации и Общини, които са работили или имат капацитета да работят с правонарушители. Така с приключването на обучителната програма 30 души от цялата страна вече са обучени за внедряване на модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”), изграден в Германия.
2 sem 1
10 приложни специалисти, избрани между обучаемите, ще реализират учебна практика по Модул 4 от Програмата за внедряване на модела HSI – прилагане на различни елементи на работата с правонарушители: тестване на практика адаптирания вариант на модела HSI. Приложните специалисти ще участват в обучителната визита в Германия в началото на месец юли.

Проектът се реализира в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Основната му цел е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.


Представители на 6 общини изучаваха модел за социално включване на правонарушители

1 sem FG platf 270513Обучение по модул 2, от четиримодулната Програма за внедряване на модела HSI за социално включване на правонарушители, се проведе през миналата седмица във Велинград. Програмата е създадена в рамките на Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира в партньорство с германската организация xit GmbH (консултантска компания, която координира мрежа от организации и институции в социалната, образователната и здравната сфера) и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Вторият модул включва обучение на ръководители на проекти и програми за социално включване на правонарушители, представители на общини и неправителствени организации от България и е планирано на два етапа. В първия етап участваха представители на Пазарджик, Пловдив, Бургас, Плевен, Белово и Панагюрище.

Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители. Между двете страни ще се трансферират иновативни резултати от политиките и практиките за социално включване на правонарушители с акцент към модела и мрежата HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) – вече изградени в Германия.


Германски експерти представят иновативен модел за ресоциализация на правонарушители

Sn 1 180213В края на миналата седмица приключи четиридневно обучение за експерти от Сдружение ”Център за обучение и услуги” и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. То се проведе в рамките на проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, в който двете организации са партньори. Темата на обучението бе “Трансфер и внедряване на иновативния модел за сътрудничество в ресоциализацията на правонарушители на мрежата HSI”, а лектори – проф. Харалд Криста и Клеменс Ръсел – експерти на германския партньор по проекта „xit-GmbH”.

Това е първото обучение от специално разработената програма, през чиито втори модул ще преминат още 30 участникаръководители на проекти и програми за социално включване на правонарушители, представители на общини и НПО от цяла България. През лятото 10 от тях ще направят обучителна визата в Германия с цел запознаване с модела на място.

Sn 3 180213Внедряването на иновативния модел ще приключи с учебна практика – прилагане на различни негови елементи в работатата с правонарушители. Приложни специалисти, участвали в обученията, ще тестват на практика адаптирания вариант на модела HSI като работят по случаи с правонарушители.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждане между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване социалното включване на правонарушители.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонет 1”.


Сравнителен анализи и проучване на практики в България и Германия

BG platfСравнителен анализ на същестуващите политики и практики за социално включване на правонарушители в България и Германия подготвиха експертите, ангажирани с проекта като част от първата дейност. То бе последвано от задълбочено проучване и оценка на приключили и текущи проекти в областта на социалното включване на правонарушители, изпълнявани от партньорските организации в двете страни.

Разработката има за цел да конкретизира опита и практиките на партньорските организации в работата им с лица, освободени от местата за лишаване от свобода с акцент върху доказани мрежови мултидисциплинарни модели за социална и трудова реинтеграция на бивши затворници. Анализирани се проекти и дейности, реализирани от xit/ HSI в Германия (в частност Бранденбург), Сдружение „Център за обучение и услуги” и Фонд – ИГА в България.

Постепенната синхронизация на българското законодателство с европейските стандарти създава възможности за успешен трансфер на добри практики от развитите европейски страни. Проучването се стреми да докаже, че на базата на опита на партньорските организации, е възможно в условията на съществуващата в България законодателна и институционална рамка, да бъде изградена по модел на партньорската организация от Германия мрежа за реинтеграция на бивши затворници в обществото и на пазара на труда.

Основният фокус на проучването е поставен върху броя на реализираните проекти в сферата на ресоциализацията на лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” от партньорските организации, броя и характера на различните предоставени на целевата група услуги, резултатите от проекта – съвкупност от количествени и качествени показатели, броя на привлечени партньори и устойчиви партньорства с правителствени, местни и неправителствени организации и институции.


Успешно партньорство с германска организация продължава с проект

1 Obraz programaОт началото на лятото започна реализацията на Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се изпълнява от Сдружение „Център за обучение и услуги” (ЦОУ), в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността – ИГА.

Хit GmbH е консултантска и изследователска компания, която координира мрежа от организации и институции в социалната, образователната и здравната икономика. Контактът с германските партньори бе установен през 2009 г., като през следващите две години, след взаимни посещения и запознаване с всички аспекти от функционирането на двете организации, беше взето решение да се разработи съвместен проект, който да позволи да се пренесе опитът на Бранденбург у нас. Проектът бе одобрен за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.

Основната му цел е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждане между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители. В рамките на проекта между двете страни ще се трансферират иновативни резултати от политиките и практиките за социално включване на правонарушители с акцент към модела и мрежата HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) – вече изградени в Германия. То ще бъде последвано от обучение на обучители в България. Внедряването на модела и платформата ще бъдат съпътствани от поредица от дейности по промотирането им, включително издаване на наръчник за прилагане на модела HSI и заключителна конференция.

Целева група на проекта са НПО и Общини – основно ръководители на проекти и програми от цялата страна, които са осъществили проекти или имат капацитета да осъществят проекти за социално включване на правонарушители. Те ще бъдат обучени в прилагането на модела и мрежата на HSI.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през месец октомври 2013 г.